Extended ACL 2

I denna laboration använder vi Extended ACL för att filtrera nätverkstrafiken grundad i protokoll vilket innebär att nätverkstjänster som IP, HTTP, HTTPS, SMTP och POP3 filtreras.

Task 1: PC4 nekas åtkomst till nätverk 192.168.1.0/28

Task 2: 

 1. PC3 nekas åtkomst till email server.
 2. PC2 tillåts endast HTTPS åtkomst till HTTP servern.
 3. Alla andra nätverkstrafik tillåts

Topologi

Instruktioner

Konfigurera hostname och IP-adresser på router R1

 • Router(config)#hostname R1
 • R1(config)#interface g0/0
 • R1(config-if)#description Connected To LAN1
 • R1(config-if)#ip address 192.168.1.17 255.255.255.240
 • R1(config-if)#no shutdown
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#interface s0/0/0
 • R1(config-if)#description Connected To R2
 • R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 • R1(config-if)#no shutdown
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#interface s0/0/1
 • R1(config-if)#description Connected To R3
 • R1(config-if)#ip address 10.3.3.1 255.255.255.252
 • R1(config-if)#clock rate 64000
 • R1(config-if)#no shutdown
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#

Konfigurera Telnet och grundläggande säkerhet på router R1

 • R1(config)#enable secret enpass
 • R1(config)#no ip domain lookup
 • R1(config)#line console 0
 • R1(config-line)#logging synchronous
 • R1(config-line)#password conpass
 • R1(config-line)#login
 • R1(config-line)#exit
 • R1(config)#line vty 0 15
 • R1(config-line)#password vtypass
 • R1(config-line)#login
 • R1(config-line)#transport input telnet
 • R1(config-line)#exit
 • R1(config)#

Konfigurera hostname och IP-adresser på router R2

 • Router(config)#hostname R2
 • R2(config)#interface g0/0
 • R2(config-if)#description Connected To LAN
 • R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.240
 • R2(config-if)#no shutdown
 • R2(config)#interface s0/0/0
 • R2(config-if)#description Connected To R1
 • R2(config-if)#clock rate 128000
 • R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)#no shutdown
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#interface s0/0/1
 • R2(config-if)#description Connected To R3
 • R2(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
 • R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit

Konfigurera Telnet och grundläggande säkerhet på router R2

 • R2(config)#enable secret enpass
 • R2(config)#no ip domain lookup
 • R2(config)#line console 0
 • R2(config-line)#logging synchronous
 • R2(config-line)#password conpass
 • R2(config-line)#login
 • R2(config-line)#exit
 • R2(config)#line vty 0 15
 • R2(config-line)#password vtypass
 • R2(config-line)#login
 • R2(config-line)#transport input telnet
 • R1(config-line)#exit
 • R2(config)#

Konfigurera hostname och IP-adresser på router R3

 • Router(config)#hostname R3
 • R3(config)#interface s0/0/1
 • R3(config-if)#description Connected To R2
 • R3(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
 • R3(config-if)#no shutdown
 • R3(config-if)#exit
 • R3(config)#interface g0/0
 • R3(config-if)#description Connected To LAN
 • R3(config-if)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.248
 • R3(config-if)#no shutdown
 • R3(config-if)#exit R3(config)#int s0/0/0
 • R3(config-if)#description Connected To R1
 • R3(config-if)#ip address 10.3.3.2 255.255.255.252
 • R3(config-if)#no shutdown
 • R3(config-if)#exit
 • R3(config)#

Konfigurera Telnet och grundläggande säkerhet på router R3

 • R3(config)#enable secret enpass
 • R3(config)#no ip domain lookup
 • R3(config)#line console 0
 • R3(config-line)#logging synchronous
 • R3(config-line)#password conpass
 • R3(config-line)#login
 • R3(config-line)#exit
 • R3(config)#line vty 0 15
 • R3(config-line)#password vtypass
 • R3(config-line)#login
 • R3(config-line)#transport input telnet
 • R3(config-line)#exit
 • R3(config)#

Konfigurera RIP version 2 på router R1, R2 och R3

 • R1(config)#router rip
 • R1(config-router)#version 2
 • R1(config-router)#no auto-summary
 • R1(config-router)#network 192.168.1.16
 • R1(config-router)#network 10.1.1.0
 • R1(config-router)#network 10.3.3.0
 • R1(config-router)#exit
 • R1(config)#
 • R2(config)#router rip
 • R2(config-router)#version 2
 • R2(config-router)#no auto-summary
 • R2(config-router)#network 10.1.1.0
 • R2(config-router)#network 192.168.1.0
 • R2(config-router)#network 10.2.2.0
 • R2(config-router)#exit
 • R2(config)#
 • R3(config)#router rip
 • R3(config-router)#version 2
 • R3(config-router)#no auto-summary
 • R3(config-router)#network 10.2.2.0
 • R3(config-router)#network 10.3.3.0
 • R3(config-router)#network 192.168.1.32
 • R3(config-router)#exit
 • R3(config)#

Task 1: PC4 nekas åtkomst till nätverk 192.168.1.0/28

 • R3(config)#ip access-list extended BLOCK_HOST
 • R3(config-ext-nacl)#10 deny ip host 192.168.1.38 192.168.1.0 0.0.0.15
 • R3(config-ext-nacl)#20 permit ip any any
 • R3(config-ext-nacl)#exit
 • R3(config)#interface g0/0
 • R3(config-if)#ip access-group BLOCK_HOST in
 • R3(config-if)#exit
 • R3(config)#

Obs! Glöm inte att verifiera konfigurationerna.

Task 2:

 1. PC3 nekas åtkomst till email server.
 2. PC2 tillåts endast HTTPS åtkomst till HTTP servern.
 3. Alla andra nätverkstrafik tillåts
 • R2(config)#ip access-list extended BLOCK_email
 • R2(config-ext-nacl)#10 deny tcp host 192.168.1.14 host 192.168.1.29 eq smtp
 • R2(config-ext-nacl)#20 deny tcp host 192.168.1.14 host 192.168.1.29 eq pop3
 • R2(config-ext-nacl)#30 deny tcp host 192.168.1.13 host 192.168.1.30 eq 80
 • R2(config-ext-nacl)#40 permit ip any any
 • R2(config-ext-nacl)#exit
 • R2(config)#interface g0/0
 • R2(config-if)#ip access-group BLOCK_email in
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#

Verifiera konfigurationerna.

IP tabell

Alla använder DNS server ns1 (192.168.1.28)

Host IP Subnet mask Default gateway
PC1 192.168.1.12 255.255.255.240 192.168.1.1
PC2 192.168.1.13 255.255.255.240 192.168.1.1
PC3 192.168.1.14 255.255.255.240 192.168.1.1
PC4 192.168.1.38 255.255.255.248 192.168.1.33
HTTP server 192.168.1.30 255.255.255.240 192.168.1.17
Mail server 192.168.1.29 255.255.255.240 192.168.1.17
ns1 192.168.1.28 255.255.255.240 192.168.1.17